Share:

Qua thời gian sử dụng sơn Deuxo, tôi cảm thấy rất yên tâm khi chọn sơn cao cấp Deuxo cho những dự án xây dựng của mình. Có thể nói cả về màu sắc, chất lượng của sơn Deuxo khá tốt. Tôi sẽ tiếp tục chọn sơn cap cấp Deuxo cho những dự án tiếp theo của tôi.! Xin cám ơn và xin chúc sơn Deuxo ngày càng phát triển theo tiêu chí của công ty!

Share:

Những ý kiến khách hàng khác