Share:

Cuối năm 2016, nhà hàng tổ chức sự kiện thiết kế đẹp tại Hải Phòng của chủ đầu tư Đỗ Mạnh Tường đã một lần nữa khẳng định vị thế của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Sơn Hà (thương hiệu SHAC, Sơn Hà Architecture) trong lĩnh vực thiết kế nhà hàng thị trường thành phố Cảng.

Share:

Những ý kiến khách hàng khác