Share:

Tôi tên là Nguyễn Kim Dung-Phú Thọ, vừa đây tôi rất phân vân khi lựa chọn màu sơn ngoại thất cho ngôi nhà của mình, qua bạn bè giới thiệu tôi đã được biết đến sơn cao cấp Deuxo, sau khi được tư vấn và sử dụng tôi cảm thấy rất hài lòng, màu sơn phù hợp và rất đẹp.

Share:

Những ý kiến khách hàng khác